• <menu id="ekeci"></menu>
 • 方正300申購贖回限制清單
  日期: 下 載
  基本信息
  最新公告日期   2021-05-17
  基金名稱  方正300
  基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
  一級市場基金代碼  515361
  2021-05-14 日信息內容
  現金差額(單位:元)   57.97
  最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   2,908,855.97
  基金份額凈值(單位:元)   5.8177
  2021-05-17 日信息內容
  紅利金額(單位:元)    0.0000
  預估現金部分(單位:元)   4,715.97
  現金替代比例上限    50.00%
  是否需要公布IOPV    是
  最小申購、贖回單位(單位:份)   500,000.00
  申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
  申購上限    2,500,000.00
  贖回上限    5,000,000.00
  本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    300
  成份股信息內容
  證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
  開倉標志
  掛牌市場
  000001 平安銀行 1200 深市退補 10.0% 10.0% 27984.0 買入開倉
  000002 萬科A 800 深市退補 10.0% 10.0% 21656.0 買入開倉
  000063 中興通訊 300 深市退補 10.0% 10.0% 8724.0 買入開倉
  000066 中國長城 200 深市退補 10.0% 10.0% 2462.0 買入開倉
  000069 華僑城A 500 深市退補 10.0% 10.0% 4325.0 買入開倉
  000100 TCL科技 1700 深市退補 10.0% 10.0% 14518.0 買入開倉
  000157 中聯重科 500 深市退補 10.0% 10.0% 5530.0 買入開倉
  000166 申萬宏源 1100 深市退補 10.0% 10.0% 5302.0 買入開倉
  000333 美的集團 600 深市退補 10.0% 10.0% 45864.0 買入開倉
  000338 濰柴動力 600 深市退補 10.0% 10.0% 10500.0 買入開倉
  000425 徐工機械 600 深市退補 10.0% 10.0% 4290.0 買入開倉
  000538 云南白藥 100 深市退補 10.0% 10.0% 10795.0 買入開倉
  000568 瀘州老窖 100 深市退補 10.0% 10.0% 24780.0 買入開倉
  000596 古井貢酒 100 深市退補 10.0% 10.0% 21786.0 買入開倉
  000625 長安汽車 300 深市退補 10.0% 10.0% 6903.0 買入開倉
  000627 天茂集團 200 深市退補 10.0% 10.0% 814.0 買入開倉
  000651 格力電器 600 深市退補 10.0% 10.0% 34644.0 買入開倉
  000656 金科股份 400 深市退補 10.0% 10.0% 2568.0 買入開倉
  000661 長春高新 100 深市退補 10.0% 10.0% 51690.0 買入開倉
  000671 陽光城 200 深市退補 10.0% 10.0% 1122.0 買入開倉
  000703 恒逸石化 200 深市退補 10.0% 10.0% 2544.0 買入開倉
  000708 中信特鋼 100 深市退補 10.0% 10.0% 2368.0 買入開倉
  000723 美錦能源 300 深市退補 10.0% 10.0% 2253.0 買入開倉
  000725 京東方A 3300 深市退補 10.0% 10.0% 21714.0 買入開倉
  000728 國元證券 300 深市退補 10.0% 10.0% 2403.0 買入開倉
  000768 中航西飛 200 深市退補 10.0% 10.0% 5120.0 買入開倉
  000776 廣發證券 400 深市退補 10.0% 10.0% 6152.0 買入開倉
  000783 長江證券 500 深市退補 10.0% 10.0% 3770.0 買入開倉
  000786 北新建材 100 深市退補 10.0% 10.0% 4228.0 買入開倉
  000858 五 糧 液 200 深市退補 10.0% 10.0% 57400.0 買入開倉
  000860 順鑫農業 100 深市退補 10.0% 10.0% 4895.0 買入開倉
  000876 新 希 望 300 深市退補 10.0% 10.0% 4776.0 買入開倉
  000895 雙匯發展 100 深市退補 10.0% 10.0% 3718.0 買入開倉
  000938 紫光股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 3698.0 買入開倉
  000961 中南建設 200 深市退補 10.0% 10.0% 1344.0 買入開倉
  000963 華東醫藥 100 深市退補 10.0% 10.0% 4777.0 買入開倉
  000977 浪潮信息 100 深市退補 10.0% 10.0% 2705.0 買入開倉
  001979 招商蛇口 400 深市退補 10.0% 10.0% 4688.0 買入開倉
  002001 新和成 200 深市退補 10.0% 10.0% 8040.0 買入開倉
  002007 華蘭生物 100 深市退補 10.0% 10.0% 4025.0 買入開倉
  002008 大族激光 100 深市退補 10.0% 10.0% 3553.0 買入開倉
  002024 蘇寧易購 500 深市退補 10.0% 10.0% 3430.0 買入開倉
  002027 分眾傳媒 1300 深市退補 10.0% 10.0% 12870.0 買入開倉
  002032 蘇泊爾 100 深市退補 10.0% 10.0% 7599.0 買入開倉
  002044 美年健康 300 深市退補 10.0% 10.0% 3606.0 買入開倉
  002049 紫光國微 100 深市退補 10.0% 10.0% 12805.0 買入開倉
  002050 三花智控 200 深市退補 10.0% 10.0% 4082.0 買入開倉
  002120 韻達股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 1545.0 買入開倉
  002129 中環股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 5474.0 買入開倉
  002142 寧波銀行 400 深市退補 10.0% 10.0% 16988.0 買入開倉
  002146 榮盛發展 200 深市退補 10.0% 10.0% 1218.0 買入開倉
  002153 石基信息 100 深市退補 10.0% 10.0% 3314.0 買入開倉
  002157 正邦科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 2756.0 買入開倉
  002179 中航光電 100 深市退補 10.0% 10.0% 7020.0 買入開倉
  002202 金風科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 3498.0 買入開倉
  002230 科大訊飛 200 深市退補 10.0% 10.0% 10792.0 買入開倉
  002236 大華股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 4630.0 買入開倉
  002241 歌爾股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 10524.0 買入開倉
  002252 上海萊士 300 深市退補 10.0% 10.0% 2292.0 買入開倉
  002271 東方雨虹 200 深市退補 10.0% 10.0% 11124.0 買入開倉
  002304 洋河股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 18572.0 買入開倉
  002311 海大集團 100 深市退補 10.0% 10.0% 8251.0 買入開倉
  002352 順豐控股 200 深市退補 10.0% 10.0% 12574.0 買入開倉
  002371 北方華創 100 深市退補 10.0% 10.0% 16375.0 買入開倉
  002384 東山精密 100 深市退補 10.0% 10.0% 1628.0 買入開倉
  002410 廣聯達 100 深市退補 10.0% 10.0% 6631.0 買入開倉
  002414 高德紅外 100 深市退補 10.0% 10.0% 3234.0 買入開倉
  002415 ??低?/td> 500 深市退補 10.0% 10.0% 30345.0 買入開倉
  002422 科倫藥業 100 深市退補 10.0% 10.0% 2085.0 買入開倉
  002456 歐菲光 300 深市退補 10.0% 10.0% 2565.0 買入開倉
  002460 贛鋒鋰業 100 深市退補 10.0% 10.0% 10273.0 買入開倉
  002463 滬電股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 1463.0 買入開倉
  002475 立訊精密 500 深市退補 10.0% 10.0% 16735.0 買入開倉
  002493 榮盛石化 200 深市退補 10.0% 10.0% 5182.0 買入開倉
  002508 老板電器 100 深市退補 10.0% 10.0% 3782.0 買入開倉
  002555 三七互娛 200 深市退補 10.0% 10.0% 4572.0 買入開倉
  002558 巨人網絡 100 深市退補 10.0% 10.0% 1375.0 買入開倉
  002594 比亞迪 100 深市退補 10.0% 10.0% 15353.0 買入開倉
  002600 領益智造 300 深市退補 10.0% 10.0% 2433.0 買入開倉
  002601 龍蟒佰利 200 深市退補 10.0% 10.0% 6710.0 買入開倉
  002602 世紀華通 500 深市退補 10.0% 10.0% 3315.0 買入開倉
  002607 中公教育 100 深市退補 10.0% 10.0% 2465.0 買入開倉
  002624 完美世界 100 深市退補 10.0% 10.0% 2096.0 買入開倉
  002673 西部證券 200 深市退補 10.0% 10.0% 1728.0 買入開倉
  002714 牧原股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 19990.0 買入開倉
  002736 國信證券 400 深市退補 10.0% 10.0% 4460.0 買入開倉
  002739 萬達電影 100 深市退補 10.0% 10.0% 1664.0 買入開倉
  002773 康弘藥業 100 深市退補 10.0% 10.0% 2100.0 買入開倉
  002812 恩捷股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 12673.0 買入開倉
  002821 凱萊英 100 深市退補 10.0% 10.0% 34975.0 買入開倉
  002841 視源股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 12403.0 買入開倉
  002916 深南電路 100 深市退補 10.0% 10.0% 8052.0 買入開倉
  002938 鵬鼎控股 100 深市退補 10.0% 10.0% 2980.0 買入開倉
  002939 長城證券 100 深市退補 10.0% 10.0% 1018.0 買入開倉
  002945 華林證券 100 深市退補 10.0% 10.0% 1214.0 買入開倉
  002958 青農商行 300 深市退補 10.0% 10.0% 1338.0 買入開倉
  003816 中國廣核 1500 深市退補 10.0% 10.0% 4140.0 買入開倉
  300003 樂普醫療 200 深市退補 10.0% 10.0% 6412.0 買入開倉
  300014 億緯鋰能 100 深市退補 10.0% 10.0% 9658.0 買入開倉
  300015 愛爾眼科 200 深市退補 10.0% 10.0% 14944.0 買入開倉
  300033 同花順 100 深市退補 10.0% 10.0% 11530.0 買入開倉
  300059 東方財富 900 深市退補 10.0% 10.0% 30960.0 買入開倉
  300122 智飛生物 100 深市退補 10.0% 10.0% 21600.0 買入開倉
  300124 匯川技術 100 深市退補 10.0% 10.0% 8120.0 買入開倉
  300136 信維通信 100 深市退補 10.0% 10.0% 2623.0 買入開倉
  300142 沃森生物 200 深市退補 10.0% 10.0% 13640.0 買入開倉
  300144 宋城演藝 200 深市退補 10.0% 10.0% 3778.0 買入開倉
  300347 泰格醫藥 100 深市退補 10.0% 10.0% 15635.0 買入開倉
  300408 三環集團 100 深市退補 10.0% 10.0% 3724.0 買入開倉
  300413 芒果超媒 100 深市退補 10.0% 10.0% 6516.0 買入開倉
  300433 藍思科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 5122.0 買入開倉
  300498 溫氏股份 600 深市退補 10.0% 10.0% 8478.0 買入開倉
  300529 健帆生物 100 深市退補 10.0% 10.0% 9877.0 買入開倉
  300601 康泰生物 100 深市退補 10.0% 10.0% 20368.0 買入開倉
  300628 億聯網絡 100 深市退補 10.0% 10.0% 7606.0 買入開倉
  300676 華大基因 100 深市退補 10.0% 10.0% 12498.0 買入開倉
  600000 浦發銀行 1500 允許 10.0% 買入開倉
  600004 白云機場 100 允許 10.0% 買入開倉
  600009 上海機場 100 允許 10.0% 買入開倉
  600010 包鋼股份 2800 允許 10.0% 買入開倉
  600011 華能國際 500 允許 10.0% 買入開倉
  600015 華夏銀行 800 允許 10.0% 買入開倉
  600016 民生銀行 2600 允許 10.0% 買入開倉
  600018 上港集團 400 允許 10.0% 買入開倉
  600019 寶鋼股份 1100 允許 10.0% 買入開倉
  600025 華能水電 200 允許 10.0% 買入開倉
  600027 華電國際 400 允許 10.0% 買入開倉
  600028 中國石化 1700 允許 10.0% 買入開倉
  600029 南方航空 500 允許 10.0% 買入開倉
  600030 中信證券 1100 允許 10.0% 買入開倉
  600031 三一重工 700 允許 10.0% 買入開倉
  600036 招商銀行 1500 允許 10.0% 買入開倉
  600048 保利地產 900 允許 10.0% 買入開倉
  600050 中國聯通 1200 允許 10.0% 買入開倉
  600061 國投資本 200 允許 10.0% 買入開倉
  600066 宇通客車 200 允許 10.0% 買入開倉
  600068 葛洲壩 300 允許 10.0% 買入開倉
  600085 同仁堂 100 允許 10.0% 買入開倉
  600104 上汽集團 400 允許 10.0% 買入開倉
  600109 國金證券 300 允許 10.0% 買入開倉
  600111 北方稀土 300 允許 10.0% 買入開倉
  600115 東方航空 600 允許 10.0% 買入開倉
  600118 中國衛星 100 允許 10.0% 買入開倉
  600150 中國船舶 100 允許 10.0% 買入開倉
  600161 天壇生物 100 允許 10.0% 買入開倉
  600176 中國巨石 300 允許 10.0% 買入開倉
  600177 雅戈爾 300 允許 10.0% 買入開倉
  600183 生益科技 100 允許 10.0% 買入開倉
  600196 復星醫藥 100 允許 10.0% 買入開倉
  600208 新湖中寶 500 允許 10.0% 買入開倉
  600233 圓通速遞 200 允許 10.0% 買入開倉
  600271 航天信息 100 允許 10.0% 買入開倉
  600276 恒瑞醫藥 500 允許 10.0% 買入開倉
  600297 廣匯汽車 500 允許 10.0% 買入開倉
  600299 安迪蘇 100 允許 10.0% 買入開倉
  600309 萬華化學 200 允許 10.0% 買入開倉
  600332 白云山 100 允許 10.0% 買入開倉
  600340 華夏幸福 200 允許 10.0% 買入開倉
  600346 恒力石化 300 允許 10.0% 買入開倉
  600352 浙江龍盛 300 允許 10.0% 買入開倉
  600362 江西銅業 100 允許 10.0% 買入開倉
  600369 西南證券 400 允許 10.0% 買入開倉
  600383 金地集團 300 允許 10.0% 買入開倉
  600390 五礦資本 300 允許 10.0% 買入開倉
  600406 國電南瑞 300 允許 10.0% 買入開倉
  600436 片仔癀 100 允許 10.0% 買入開倉
  600438 通威股份 300 允許 10.0% 買入開倉
  600482 中國動力 100 允許 10.0% 買入開倉
  600487 亨通光電 200 允許 10.0% 買入開倉
  600489 中金黃金 200 允許 10.0% 買入開倉
  600498 烽火通信 100 允許 10.0% 買入開倉
  600519 貴州茅臺 100 允許 10.0% 買入開倉
  600522 中天科技 300 允許 10.0% 買入開倉
  600547 山東黃金 200 允許 10.0% 買入開倉
  600570 恒生電子 100 允許 10.0% 買入開倉
  600584 長電科技 100 允許 10.0% 買入開倉
  600585 海螺水泥 300 允許 10.0% 買入開倉
  600588 用友網絡 200 允許 10.0% 買入開倉
  600600 青島啤酒 100 允許 10.0% 買入開倉
  600606 綠地控股 400 允許 10.0% 買入開倉
  600637 東方明珠 300 允許 10.0% 買入開倉
  600655 豫園股份 200 允許 10.0% 買入開倉
  600660 福耀玻璃 200 允許 10.0% 買入開倉
  600690 海爾智家 500 允許 10.0% 買入開倉
  600703 三安光電 300 允許 10.0% 買入開倉
  600705 中航資本 700 允許 10.0% 買入開倉
  600741 華域汽車 200 允許 10.0% 買入開倉
  600745 聞泰科技 100 允許 10.0% 買入開倉
  600760 中航沈飛 100 允許 10.0% 買入開倉
  600763 通策醫療 100 允許 10.0% 買入開倉
  600795 國電電力 1400 允許 10.0% 買入開倉
  600809 山西汾酒 100 允許 10.0% 買入開倉
  600837 海通證券 1000 允許 10.0% 買入開倉
  600845 寶信軟件 100 允許 10.0% 買入開倉
  600848 上海臨港 100 允許 10.0% 買入開倉
  600872 中炬高新 100 允許 10.0% 買入開倉
  600886 國投電力 300 允許 10.0% 買入開倉
  600887 伊利股份 800 允許 10.0% 買入開倉
  600893 航發動力 100 允許 10.0% 買入開倉
  600900 長江電力 1100 允許 10.0% 買入開倉
  600918 中泰證券 100 允許 10.0% 買入開倉
  600919 江蘇銀行 1500 允許 10.0% 買入開倉
  600926 杭州銀行 400 允許 10.0% 買入開倉
  600958 東方證券 500 允許 10.0% 買入開倉
  600989 寶豐能源 100 允許 10.0% 買入開倉
  600998 九州通 100 允許 10.0% 買入開倉
  600999 招商證券 500 允許 10.0% 買入開倉
  601006 大秦鐵路 700 允許 10.0% 買入開倉
  601009 南京銀行 700 允許 10.0% 買入開倉
  601012 隆基股份 300 允許 10.0% 買入開倉
  601021 春秋航空 100 允許 10.0% 買入開倉
  601066 中信建投 100 允許 10.0% 買入開倉
  601077 渝農商行 200 允許 10.0% 買入開倉
  601088 中國神華 400 允許 10.0% 買入開倉
  601100 恒立液壓 100 允許 10.0% 買入開倉
  601108 財通證券 300 允許 10.0% 買入開倉
  601111 中國國航 400 允許 10.0% 買入開倉
  601117 中國化學 300 允許 10.0% 買入開倉
  601138 工業富聯 200 允許 10.0% 買入開倉
  601155 新城控股 100 允許 10.0% 買入開倉
  601162 天風證券 400 允許 10.0% 買入開倉
  601166 興業銀行 1800 允許 10.0% 買入開倉
  601169 北京銀行 1800 允許 10.0% 買入開倉
  601186 中國鐵建 600 允許 10.0% 買入開倉
  601198 東興證券 200 允許 10.0% 買入開倉
  601211 國泰君安 600 允許 10.0% 買入開倉
  601216 君正集團 400 允許 10.0% 買入開倉
  601225 陜西煤業 500 允許 10.0% 買入開倉
  601229 上海銀行 1200 允許 10.0% 買入開倉
  601231 環旭電子 100 允許 10.0% 買入開倉
  601236 紅塔證券 100 允許 10.0% 買入開倉
  601238 廣汽集團 100 允許 10.0% 買入開倉
  601288 農業銀行 3600 允許 10.0% 買入開倉
  601318 中國平安 1300 允許 10.0% 買入開倉
  601319 中國人保 300 允許 10.0% 買入開倉
  601328 交通銀行 3400 允許 10.0% 買入開倉
  601336 新華保險 100 允許 10.0% 買入開倉
  601360 三六零 300 允許 10.0% 買入開倉
  601377 興業證券 700 允許 10.0% 買入開倉
  601390 中國中鐵 1300 允許 10.0% 買入開倉
  601398 工商銀行 4300 允許 10.0% 買入開倉
  601555 東吳證券 400 允許 10.0% 買入開倉
  601577 長沙銀行 100 允許 10.0% 買入開倉
  601600 中國鋁業 800 允許 10.0% 買入開倉
  601601 中國太保 400 允許 10.0% 買入開倉
  601607 上海醫藥 100 允許 10.0% 買入開倉
  601618 中國中冶 900 允許 10.0% 買入開倉
  601628 中國人壽 200 允許 10.0% 買入開倉
  601633 長城汽車 200 允許 10.0% 買入開倉
  601658 郵儲銀行 400 允許 10.0% 買入開倉
  601668 中國建筑 2600 允許 10.0% 買入開倉
  601669 中國電建 900 允許 10.0% 買入開倉
  601688 華泰證券 700 允許 10.0% 買入開倉
  601696 中銀證券 100 允許 10.0% 買入開倉
  601698 中國衛通 100 允許 10.0% 買入開倉
  601727 上海電氣 500 允許 10.0% 買入開倉
  601766 中國中車 1500 允許 10.0% 買入開倉
  601788 光大證券 200 允許 10.0% 買入開倉
  601800 中國交建 400 允許 10.0% 買入開倉
  601808 中海油服 100 允許 10.0% 買入開倉
  601816 京滬高鐵 400 允許 10.0% 買入開倉
  601818 光大銀行 2000 允許 10.0% 買入開倉
  601838 成都銀行 300 允許 10.0% 買入開倉
  601857 中國石油 1200 允許 10.0% 買入開倉
  601872 招商輪船 300 允許 10.0% 買入開倉
  601877 正泰電器 100 允許 10.0% 買入開倉
  601878 浙商證券 200 允許 10.0% 買入開倉
  601881 中國銀河 200 允許 10.0% 買入開倉
  601888 中國中免 100 允許 10.0% 買入開倉
  601899 紫金礦業 1700 允許 10.0% 買入開倉
  601901 方正證券 500 允許 10.0% 買入開倉
  601916 浙商銀行 400 允許 10.0% 買入開倉
  601919 中遠???/td> 600 允許 10.0% 買入開倉
  601933 永輝超市 500 允許 10.0% 買入開倉
  601939 建設銀行 800 允許 10.0% 買入開倉
  601985 中國核電 600 允許 10.0% 買入開倉
  601988 中國銀行 2600 允許 10.0% 買入開倉
  601989 中國重工 1100 允許 10.0% 買入開倉
  601990 南京證券 200 允許 10.0% 買入開倉
  601998 中信銀行 400 允許 10.0% 買入開倉
  603019 中科曙光 100 允許 10.0% 買入開倉
  603087 甘李藥業 100 必須 12690.0 買入開倉
  603156 養元飲品 100 允許 10.0% 買入開倉
  603160 匯頂科技 100 允許 10.0% 買入開倉
  603195 公牛集團 100 必須 18211.0 買入開倉
  603259 藥明康德 200 允許 10.0% 買入開倉
  603288 海天味業 200 允許 10.0% 買入開倉
  603369 今世緣 100 允許 10.0% 買入開倉
  603392 萬泰生物 100 必須 32490.0 買入開倉
  603501 韋爾股份 100 允許 10.0% 買入開倉
  603658 安圖生物 100 允許 10.0% 買入開倉
  603799 華友鈷業 100 允許 10.0% 買入開倉
  603833 歐派家居 100 允許 10.0% 買入開倉
  603899 晨光文具 100 允許 10.0% 買入開倉
  603986 兆易創新 100 允許 10.0% 買入開倉
  603993 洛陽鉬業 900 允許 10.0% 買入開倉
  688008 瀾起科技 200 允許 10.0% 買入開倉
  688009 中國通號 300 允許 10.0% 買入開倉
  688012 中微公司 200 允許 10.0% 買入開倉
  688036 傳音控股 200 允許 10.0% 買入開倉
  中日韩高清在线观看 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>